Servisní formulář

K ověření Waletky

Pokud máte zájem základní limity karty navýšit až na 350.000 Kč/ročně, a nebo používat kartu pro výběry hotovosti z bankomatu a zahraniční platby, musíme, v souladu se zákonem, Waletku ověřit.

Aktuální informace o výši limitů naleznete v sekci Limity karty.

K ověření Waletky je zapotřebí:

  • kopie identifikačního dokladu Zákazníka (zpravidla občanského průkazu),
  • kopie alespoň jednoho dalšího podpůrného identifikačního dokladu Zákazníka (například řidičský průkaz, pas a nebo rodný list),
  • platbou ve výši 1 Kč na účet 6020808602 / 0800 s variabilním symbolem karty (uveden na zadní straně karty) z účtu Zákazníka, vedeného u banky v České republice nebo v jiném státě na území Evropského hospodářského prostoru,
  • ​předložení dokladu o existenci účtu Zákazníka, ze kterého byla odeslána platba ve výši 1Kč (například kopie smlouvy o účtu nebo výpis s účtu s uvedením jména držitele účtu)

Online formulář