Dobití Waletky

KARTA WALETKA JE UNIVERZÁLNÍ PŘEDPLACENÁ MASTERCARD PLATEBNÍ KARTA S MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍHO DESIGNU PRO OBCHODNÍ PARTNERY

Kartu Waletka lze opakovaně dobíjet těmito způsoby:

V hotovosti na libovolném SAZKA terminálu

  • K dispozici v 5000 trafikách. Stačí požádá obsluhu o dobití a předat obsluze hotovost a Waletka kartu. Obsluha načte čárový kód ze zadní strany karty a kartu dobije. Dobití karty je okamžité.

 

Bankovním převodem pomocí údajů uvedených na zadní straně karty

  • Číslo účtu : 6020808602 / 0800 (Uvedeno ze zadní strany platební karty)
  • Variabilní symbol: Uveden ze zadní strany platební karty

 

Po přihlášení do samoobslužného portálu pomocí jiné platební karty

  • Zadáte údaje z jiné platební karty* do platební brány
  • Dobití karty je okamžité.
  • Pro dobití lze použít pouze kartu s 3DSecure vydanou v ČR a SR (?)

 

B2B partneři mohou kartu nabít vzdáleně. Pro více informací o tomto způsobu dobití nás kontaktujte