Limity Služby Předplacená platební karta Waletka

Přehled finančních a transakčních limitů Služby Předplacená platební karta Waletka

Tento dokument je návazným dokumentem k dokumentu Obchodních podmínek MOPET CZ, a.s. Služby Předplacená platební karta Waletka. Tento dokument obsahuje popis maximálních možných finančních a transakčních limitů vymezujících rozsah používání Služby Waletka.

Úroveň karty Aktivovaná karta se
základními limity
Aktivovaná karta
s maximálními limity2
Popis Karta s neověřenými
údaji Zákazníka
Karta s ověřenými údaji
Zákazníka dle AML
zákona
Dobíjení
Jednotlivé dobití 6.000 Kč 100.000 Kč
Denní dobití 6.000 Kč 100.000 Kč
Maximální kreditní obrat 6.000 Kč/měsíčně 350.000 Kč/ročně
Zůstatek
Maximální zůstatek 6.000 Kč 350.000 Kč
Placení
Platby v CZK měně Ano Ano
Platby v cizí měně a
zahraniční platby
Ne Ano
Platba u obchodníka 6.000 Kč 50.000 Kč
Platba na internetu 6.000 Kč 20.000 Kč
Bezkontaktní platba
(bez-PINová)
500 Kč 500 Kč
Úhrn bezkontaktních plateb
v řadě za sebou
2.000 Kč 2.000 Kč
Denní debetní obrat 6.000 Kč 100.000 Kč
Maximální debetní obrat 6.000 Kč/měsíčně 350.000 Kč/ročně
Vybití
Výběry z bankomatu Ne Ano
Denní výběr z bankomatů / 50.000 Kč
Maximální výběr z
bankomatů
/ 350.000 Kč/ročně
Vybití (zpětná výměna
elektronických peněz)1
2.500 Kč 350.000 Kč/ročně
  • 1 Do částky Vybití jsou započítávány Vybití na běžný účet, poštovní poukázkou nebo z bankomatu (karta s ověřenými údaji). Tento limit platí po celou dobu platnosti karty.
    2 Úroveň karty k dispozici od 1.1.2017

Tento dokument je platný a účinný od 1.3.2018 a je nedílnou součástí Obchodních podmínek MOPET CZ, a.s. Služby Předplacená platební karta Waletka uveřejněných na www.cardmin.cz a www.waletka.cz.

Pokud máte zájem základní limity karty navýšit, a nebo používat kartu pro výběry hotovosti z bankomatu a zahraniční platby,

zde naleznete více informací o dalším postupu.