Kolik používání karty Waletka stojí?

Aktivace a vedení dobíjecí platební karty je zdarma, stejně jako veškeré platby v obchodě i na internetu. Informace o poplatcích spojených s používáním karty naleznete na internetových stránkách www.waletka.cz v sekci ceník.