Je možné platit s Waletkou bezkontaktně a jaký je limit pro tyto platby?

Při platbách v obchodě můžete také využít možnost bezkontaktní platby. Při platbách do výše 500 Kč se nemusíte zdržovat zadáváním PIN kódu.

 

V rámci bezkontaktních plateb je z bezpečnostních důvodů nastaven také tzv. souhrnný limit pro bezkontaktní platby, který činí 2 000 Kč. V případě překročení tohoto limitu není možné platbu dokončit a je nutné vložit kartu do platebního terminálu a zadat PIN kód. Poté je opět možné u plateb do 500 Kč platit bezkontaktně a bez zadání PINu.

 

Bezkontaktní funkci je potřeba aktivovat první kontaktní platbou.