Jakým kurzem jsou přepočítávány zahraniční platby?

V případě platby v cizí měně nebo platby autorizované nejprve v českých korunách, ale nakonec zúčtované společností MasterCard v cizí měně, je na částku platby aplikován směnný kurz.

Ve chvíli provedení platby se pro výpočet používá aktuální směnný kurz, který je v případě zahraničních plateb (plateb v cizí měně) stanoven společností MasterCard z cizí měny na české koruny směnným kurzem. Tento kurz však společnost MasterCard nezveřejňuje. Při provedení platby tak dojde na vaší kartě Waletka k blokaci této částky násobené koeficientem 1,025, který eliminuje případný nedostatek peněz na kartě v čase zaúčtování platby. Následně při zaúčtování platby, k němuž standardně dochází do 2-5 dnů od provedení platby, je na platbu aplikován směnný kurz. Finální výše platby požadovaná společností MasterCard je poté násobena aktuálním kurzem publikovaným na internetových stránkách www.cardmin.cz/waletka. Debetní platba je zpracována dle aktuálního kurzu, který je tvořen vynásobením aktuálního kurzu Kč/EUR České spořitelny “ČS devizy prodej” a koeficientu 1,0125, a kreditní platba vynásobením aktuálního kurzu Kč/EUR České spořitelny “ČS devizy nákup”.

Na internetových stránkách karty Waletka je vždy zobrazen aktuálně používaný směnný kurz. Historii kurzů lze zjistit v historickém kurzovním lístku České spořitelny analogicky dle výše uvedených výpočtů.