Jaké údaje budu potřebovat, jestliže kontaktuji telefonicky Zákaznickou linku?

​  

 Operátor Zákaznické linky bude jednat pouze s osobou, která je držitelem karty Waletka. Pro identifikaci volajícího bude operátor požadovat:

  • číslo čárového kódu karty, které se nachází na zadní straně karty nebo variabilní symbol, který je zde také uveden 
  • bezpečnostní údaje z Dopisu s PINem, který je součástí balení karty