Ceník služeb

Přehled úkonů a činností a souvisejících poplatků hrazených Zákazníkem ve Službě Předplacená platební karta Waletka

Základní služby

Zřízení Služby
Zakoupení Waletky129,- Kč
Aktivace WaletkyZDARMA
Vedení WaletkyZDARMA
Dobíjení Služby
Dobití bankovním převodem125,- Kč
Placení
Platba v obchodech a na internetu v ČR a zahraničí2ZDARMA
Ostatní úkony
Spojení se Zákaznickou linkou3ZDARMA
Kontrola Zůstatku v internetové samoobsluzeZDARMA
Kontrola Zůstatku v bankomatu15,- Kč
Kontrola Zůstatku prostřednictvím SMS35,- Kč
Zákonná identifikace držitele karty (aktivace maximálních limitů)99,- Kč

Doplňkové služby

Změnové úkony
Změna PIN kódu v bankomatu15,- Kč
Změna PIN kódu v internetové samoobsluze10,- Kč
Vybíjení Služby
Výběr z bankomatu v ČR35,- Kč
Výběr z bankomatu v zahraničí250,- Kč
Převod Zůstatku z Waletky na bankovní účet499,- Kč
Převod Zůstatku z Waletky prostřednictvím poštovní poukázky499,- Kč
Uchování Zůstatku
Uchování a správa Zůstatku spící Waletky
(při neměnném Zůstatku v období 3 po sobě následujících měsíců)5
39,- Kč/měsíc
Uchování a správa Zůstatku po ukončení smlouvy539,- Kč/měsíc

Informace o limitech naleznete zde

Poznámka:

  • 1 Vaše banka může účtovat poplatek za odchozí bankovní převod
  • 2 Směnný kurz aplikovaný na platby v cizí měně je uveden na internetových stránkách Služby, pro zahraniční
    platby a platby v jiných měnách než je CZK je podmínkou zákonná identifikace držitele karty
  • 3 Váš mobilní operátor může účtovat odchozí hovory a SMS dle Vašeho tarifu
  • 4 Nevztahuje se na období 1 roku po ukončení platnosti Waletky a na období 1 roku po zániku 
    Smlouvy, která byla v průběhu jejího trvání ukončena ze strany MOPET CZ
  • 5 Účtováno maximálně do výše Zůstatku bez přečerpání do minusu

Ceny uvedené v Ceníku jsou včetně DPH.


Tento dokument je platný a účinný od 1.3.2018 a je nedílnou součástí Obchodních podmínek MOPET CZ, a.s. Služby Předplacená platební karta Waletka uveřejněných na www.cardmin.cz a www.waletka.cz.